خانم نجمه عسگری برنده یک دستگاه لپ تاپ اپل فصل تابستان شرکت مسافربری ایران پیما اصفهان میباشد

راهنمای خرید بلیط اتوبوس
با استفاده از تکنولوژی
تلفن همراه USSD

خرید حضوری

برای خرید حضوری با مراجعه
به یکی از نمایندگی های شرکت می توانید نسبت به تهیه بلیط اقدام فرمایید.